วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมศิลปะ

ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยมีหลายกิจกรรมที่สามารถจัดให้เด็กๆได้ร่วมทำกิจกรรมศิลปะ เช่น
-การวาด อาจวาดด้วยดินสอ สีไม้ สีเทียน สีน้ำ เป็นต้น
-การระบายสี อาจใช้สีต่างๆมาระบายหลังจากการวาดภาพ
-การฉีกแปะกระดาษ การใช้กระดาษสีหรือกระดาษที่หรือใช้ต่างๆมาฉีกและนำไปแปะบนกระดาษเพื่อสร้างผลงาน
-การเล่นสีและอุปกรณ์ต่างๆ การใช้สีน้ำในการสร้างศิลปะด้วยตัวเด็กเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น